Stredná Amerika-Belize-Chrámy Mayov a významné jaskyne

Belize predstavuje dôležitú súčasť starovekého sveta Mayskej civilizácie. V krajine sa nachádza veľké množstvo archeologických nálezísk roztrúsených po celom území Belize. Sú to predovšetkým staroveké chrámy, centrá zhromaždení, sochy bohov a vládcov, kamenné dosky a stĺpy s nápismi alebo rôznymi vyobrazeniami, keramika a kostry týchto pôvodných obyvateľov.  Predpokladá sa, že mnohé z nich sú ešte ukryté v džungli a neobjavené. V známych jaskyniach Belize sa našlo už množstvo mayských pokladov. Vedci tieto nálezy skúmajú a prinášajú stále nové a novšie objavy.

Archeologické dôkazy poukazujú na prvé náznaky Mayskej civilizácie okolo roku 1750 pnl. v oblasti Soconusco - v časti mexického štátu Chiapas. Na území dnešného Belize mali Mayovia úrodnú pôdu a výborné podmienky k rybolovu, čo viedlo v tom období k veľkému rastu populácie. Najväčší rozvoj mayskej civilizácie prebiehal v rokoch 300 nl. až 900 nl. Populácia Mayov presiahla 1 milión. Ich kultúra sa vyznačovala veľkou intelektuálnou vyspelosťou. Za najvýznamnejšie výdobytky sa označujú predovšetkým ich písmo, ktoré bolo schopné vyjadrovať slová a zvuky, ďalej matematika so znalosťou čísla 0, mayský kalendár, ktorý bol vytvorený dlhodobým pozorovaním pohybu vesmírnych telies a vytvorený s presnosťou porovnateľnou s dnešnými výpočtami pomocou najmodernejšej techniky. Mayská astronómia poznala, že Zem je guľatá už tisíc rokov pred Kopernikom, poznala presne cykly a dráhy obehu Mesiaca a viacerých planét tisíc rokov predtým ako tieto planéty objavil Galileo Galilei. Po roku 900 nl. sa z neznámych príčin sa vačšina Mayov stiahlo z oblastí tropického pralesa ( Chiapas v Mexiku, Petén v Guatemale, Belize a severozápadu Hondurasu) a z tích, ktorí ostali sa postupom času stali len primitívni poľnohospodári. Mayovia v severnejších oblastiach sa dostali pod vplyv Toltékov, takže ich jednota sa rozpadla a neskôr vytvorili viac samostatných menej vyspelých štátov. Mayovia vo vysočinách ( na pobreží Tichého oceánu ) sa zmenili na agresívnych bojovníkov. V tomto období Mayskej nejednoty prišli prví španielski dobyvatelia (1520) a zhruba štyri roky potom sa datuje zánik mayskej ríše. Až do roku 1541 ale Mayovia  tvrdo a viacmenej úspešne odolávali španielskym útokom. Posledné územie Mayov bolo dobité v roku 1697.

Potomkovia Mayov žijú na území Belize dodnes prevažne na západe a juhu krajiny, mnohí zachovávajú svoj jazyk a uprednostňujú spolužitie vo vlastných etnických skupinách. 

Medzi najznámejšie pozostatky mayskej kultúry na území Belize patria: Altun Ha, Xunantunich, Caracol, Cahal Pech, Cerros, Lamanai, Nim Li Punit,  Lubaantun, Actun Tunichil Muknal, Che Chem Ha.

Altun Ha 

Altun Ha sú zrúcaniny starovekého mesta, ktoré bolo obradným a obchodným centrom spájajúcim Karibik a ostatné centrá Mayov vo vnútrozemí. Nachádza sa približne 50km severne od bývalého hlavného mesta Belize City. Zrúcaniny sa rozprestierajú sa približne na 2,33km2.  Archeologické výskumy naznačujú, že v rokoch 200pnl. až 900nl. predstavovala populácia Altun Ha asi 10 000 ľudí.

Zrúcaniny pozostávajú z dvoch námestí, trinástich hlavných stavieb ktoré ich obklopujú a viac menších stavieb. Zásadný význam pre rozvoj mesta Altun Ha mala vybudovaná veľká vodná nádrž. Na dne bola vytesnená žltým ílom a v južnej časti zatarasená kameňmi a hlinou proti priesaku do blízkych bažín. Táto nádrž pravdepodobne nikdy nevysychala a to bol tiež jeden z dôvodov, že Altun Ha ostalo veľkým centrom Mayov. Najznámejšia a najvyššia stavba mesta Altun Ha je chrám boha Slnka ( chrám murovaných oltárov ) s výškou 18 metrov nad úroveň námestia a zároveň posledná vybudovaná. Tento chrám bol pravdepodobne hlavné ohnisko náboženských obradov s jedným schodiskom vedúcim priamo na prednú časť oltára na vrchole. V centrálnom schodiskovom bloku bolo objavených sedem vrstiev hrobov. Vnútri neporušenej krypty ležala kostra na pravom zápästí. Telo bolo prikryté kožami z jaguára a pumy a celý hrob bol pokrytý červeným farbivom.

Vo vnútri sa našla najznámejšia vykopávka tejto oblasti "Jade Head" -  ktorá predstavuje hlavu boha Slnka ( Kinich Ahau ). S veľkosťou približne 15,2 cm a hmotnosťou 9,75 kg je dodnes najväčšou vytesávanou vykopávkou z Jadeitu, ktorá sa našla na území Mayov. Okrem "Jade Head" sa vo vnútri krypty našli menšie objekty z Jadeitu spolu s keramickými nádobami, zrkadlo Pyrex a množstvo ozdobných kamienkov. Tento chrám sa stal logom pre najznámejšiu značku piva na Belize "Belikin" a nájdete ho na každej fľaši.

Najrozsiahlejšia stavba Altun Ha je chrám zelenej hrobky "The Temple of the Green Tomb" postavený vo viacerých periódach v 5 až 6 storočí nl. Jeho názov vznikol podľa nálezu vo vnútri jedného z hrobov, ktorý ukrýval takmer 300 kusov objektov z Jadeitu a iných artefaktov v podobe náhrdelníkov z mušlí, kožených remienkov, keramických nádob, častí mayskych kníh a iných.

Nálezisko Altun Ha odráža veľký vplyv Teotihuacánu - dnešného Mexico city. Mnoho vykopávok zo zeleného obsidiánu a keramiky ktoré tu boli objavené pochádza priamo z Teotihuacánu. 

Náznaky o objave mesta Altun Ha pochádzajú až z roku 1957 v zmienkach, že sa v tejto oblasti nachádzajú " čudné vyvýšeniny". Nálezisko ignorované, až do roku 1963, kým tu nebol objavený precízne vyrezávaný prívesok z jadeitu. Táto udalosť mala za následok prvý dlhodobý archeologický projekt v Belize, ktorý bol vykonávaný od roku 1964 až 1971.

Xunantunich

Xunantunich zrúcaniny sa nachádzajú asi 130 km juhozápadne od Belize City, 8km od San Ignacio pri dedine San Jose Succotz. Rozprestierajú sa na vrchole hebeňa prírodného vápenca nad riekou Mopan, neďaleko hraníc s Guatemalou. Z jeho vrcholu sa naskytne krásny panoramatický výhľad na celý okres Cayo. Je to najväčšie ceremoniálne centrum Mayov v povodí rieky Belize. Xunantunich znamená v doslovnom preklade Mayov "kameň žena". Hlavné chrámy a paláce Xunantunich sa rozprestierajú na ploche približne 2,6km2. Toto ceremoniálne centrum predsatvuje šesť námestí obklopených viac ako 20-timi stavbami. Najvyššia zo stavieb - pyramída El Castillo je vysoká približne 39 m a je druhá najvyššia z mayských chrámov v Belize. Najzaujímavejšia je južná časť tejto veže, kde na východnej a západnej strane boli objavené v roku 1993 vytesané mayské znaky: maska boha slnka Kinich Ahau s veľkými ušami a vedľa nej znak Mesiaca a Venuše a znaky rôznych mayskych dní. Je známe, že Mayovia určovali čas a kalendár podľa pohybu týchto vesmírnych telies a nemali problém určiť čas s presnosťou na minúty. Vedľa týchto znakov je znak muža bez hlavy - zámerne sťatého z neznámeho dôvodu.

Ďalšou zaujímavosťou tohto mesta sú dve loptové ihriská. Loptová hra, ktorá sa hrávala na týchto ihriskách vznikla asi 3000 rokov pnl. a mala pre starovekých Mayov rituálnu funkciu. Ihrisko tvoria dve šikmé plochy naklonené proti sebe. Hru hrali dva tímy proti sebe s gumovou loptou vážiacou 4 kilogramy a viac v závislosti na dobe a type hry, ktorú hrali. Hráči sa snažili "presúvať" loptu bez pomoci rúk - nohami, lakťami a bedrami do kamennej obruče postavenej kolmo na zem na určitom mieste ihriska. Víťazi hry boli považovaní za hrdinov, a bol to pre nich veľký sviatok. Naopak kapitána prehratého tímu čakala krutá smrť. Mayovia boli presvedčení, že ľudská obeta bola nevyhnutná pre ďalší úspech národov v poľnohospodárstve, obchode a pre celkový zdravotný stav.

Mesto Xunantunich bolo prosperujúce mesto postavené v troch etapách: približne v roku 600 nl., 700 nl., a 800 nl. Po roku 900nl. bolo mesto zasiahnuté pravdepodobne zemetrasením a z veľkej časti narušené. To bol asi dôvod, prečo sa ľudia z tohto miesta stiahli a späť sa už nevrátili.

Caracol

Caracol je doposiaľ najväčšie známe archeologické nálezisko Mayskej kultúry v Belize. Mesto sa nachádza hlboko v rezervácii dažďového pralesa Chiquibul vo Vaca Plateau v okrese Cayo asi 40km južne od centra mayského mesta Xunantunich a približne 76 km od mesta Tikal v Guatemale.

V centre Caracol bolo objavených 32 najvýznamnejších kamenných stavieb, pričom vrátane okolia tu bolo identifikovaných viac ako 35 tisíc vybudovaných objektov. Celé mesto bolo poprepájané prostredníctvom viac ako 20 km ciest. Oblasť Caracolu predstavuje približne 48 km2 územia a predpokladá sa, že v minulosti tu žilo viac ako 140 tisíc obyvateľov.

 

Najvýznamnejšie objekty v centre sú astronomické observatórium, najvyššia pyramída na území Belize "Caana"  

 

 

 

 

 

 

Flóra a fauna dažďového pralesa

Prírodné rezervácie a Národné parky

Významné a historické stavby